Starter kulture za sireve

Mikroorganizmi i njihovi enzimi imaju ključnu ulogu u pravilnom odvijanju procesa proizvodnje sireva. Stoga se u savremenoj proizvodnji pridaje veliki značaj upotrebi kvalitetnog sirila i starter kultura. Njihova uloga je u obrazovanju specifičnog ukusa, mirisa, opšteg izgleda i konzistencije sira.

Starter kulture su mešavine jednog ili više različitih sojeva jedne ili više bakterijskih vrsta koje svojom aktivnošću usmeravaju tehnološki proces proizvodnje fermentisanih proizvoda od mleka i istovremeno im daju određena senzorna svojstva.
Starter kulture “Clerici-Sacco Group” Italija za proizvodnju sireva su dostupne u obliku:

  • Lyofast (liofilizovane kulture za direktno zasejavanje),
  • Cryofast (duboko zamrznute kulture),
  • Lyoto (liofilizovane kulture namenjene proizvodnji tehničkih kultura).

Kulture se sastoje od specijalno selektovanih sojeva bakterija i dostupne su u pakovanjima prilagođenim potrebama potrošača.

starter_kulture_sirevi