Starter kulture za kiselo-mlečne proizvode

Mikroorganizmi imaju ključnu ulogu u pravilnom odvijanju procesa proizvodnje kiselo mlečnih proizvoda. Stoga se u savremenoj proizvodnji pridaje veliki značaj upotrebi starter kultura u proizvodnji. Njihova uloga je u obrazovanju specifičnog ukusa, mirisa, opšteg izgleda i konzistencije proizvoda.

Međutim, najznačajnija i osnovna uloga starter kultura se odnosi na acidogenu aktivnosti ili transformaciju laktoze u mlečnu kiselinu.
Starter kulture “Clerici-Sacco Group”Italija za proizvodnju kiselo mlečnih proizvoda su dostupne u obliku:

  • Lyofast (liofilizovane kulture za direktno zasejavanje),
  • Cryofast (duboko zamrznute kulture),
  • Lyoto (liofilizovane kulture namenjene proizvodnji tehničkih kultura)

Kulture se sastoje od specijalno selektovanih sojeva bakterija i dostupne su u pakovanjima prilagođenim potrebama potrošača.