Tečni dim

Tečni dim je koncentrovani vodeni rastvor prirodne arome dima, dobijen kontrolisanom pirolizom tvrdog drveta. Dobija se hlađenjem i kondenzovanjem toplog i vlažnog dima. Nakon toga dim prolazi kroz nekoliko faza prečišćavanja i frakcionisanja. Po završetku procesa dobija se pročišćen kondenzovan dim sa znatno smanjenim sadržajem policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH), što ga čini zdravstveno bezbednijim za ljudsku upotrebu. Koristi se u proizvodnji različitih prehrambenih proizvoda za postizanje tradicionalne arome dima. U mlekarskoj industriji sirevi parenog testa se tretiraju nakon vadjenja iz kalupa, dok je sireve iz salamure poželjno tretirati nakon procesa salamurenja.

Hlorofilin

Copper Chlorophyllin se primenjuje za postizanje vizuelnog efekta izbeljenosti sireva. Alkalnom hidrolizom hlorofila iz biljnog materijala dobija se ovaj visoko koncentrovan proizvod koji treba razblažiti vodom. U mlekarskoj industriji koristi se za postizanje bele boje mleka i njegovih derivata koji su prirodno obojeni prisustvom karotenoida. Neophodna kolicina hlorofilina zavisi od početne boje mleka, količine mlečne masti i veličine ćelija masti (nivo homogenizacije mleka).

  

Anato boja

Pigment je ekstrahovan iz semena Annato biljke i nalazi se u rastvoru kalijum hidroksida. Potpuno se rastvara u vodi. Anato boja se koristi za dobijanje boje sira u opsegu od žute do narandžaste. Količina boje koja se dodaje u mleko zavisi od željene boje krajnjeg proizvoda.

 

 

Lipaze – enzimsko ubrzanje zrenja sira

Poznato je da je zrenje sira spor i skup proces, a posebno je problematično što ga nije u potpunosti moguće kontrolisati. Vreme potrebno da sirevi postignu karakterističan ukus, miris i konzistenciju uglavnom je od tri nedelje pa sve do dve godine. Kako bi ste ubrzali proces zrenja i smanjili troškove proizvodnje preporučujemo upotrebu lipaza za enzimsko ubrzanje zrenja sira.

Lipaze predstavljaju kompleks od najmanje šest enzima. Prirodnog su porekla jer se njihova izolacija obavlja iz žlezda teladi, jaradi i jagnjadi. Enzimi koji poseduju proteolitičku aktivnost su u potpunosti eliminisani. U mlečnim proizvodima zadužene su za oslobađanje masnih kiselina kratkih i srednjih lanaca čime dovode do formiranja specifične arome i mirisa kod sireva i koriste se kao prirodno sredstvo za obogaćenje ukusa. Svaka od tri grupe lipaza, u zavisnosti od porekla žlezda iz kojih su izolovane, obezbeđuju specifičan miris i ukus proizvoda.

Prednosti upotrebe lipaza su sledeće:

  • Dajete pečat svojim proizvodima jedinstvenim aromom i ukusom
  • Skraćuje se vreme zrenja proizvoda čime se smanjuju troškovi proizvodnje
  • Dobijate prirodan izvor ukusa izbegavajući upotrebu veštačkih aroma