Lactosil je proizvod koji će vam osigurati put do kvalitetne silaže i senaže. Sadrži soj bakterije Lactobacillus plantarum 14D/CSL i jedan je od najčešće korišćenih inokulanata pri siliranju u Nemačkoj, Italiji, Španiji, Francuskoj – zemljama koje su poznate po visokom kvalitetu mleka i mlečnih proizvoda, kao i visokom prirastu tovljenika.

Primenom Lactosil-a u procesu siliranja obezbedićete vašim životinjama visoko-kvalitetno, zdravo i bezbedno hranivo koje životinje rado jedu, a vašoj farmi osigurati veću dobit.

Poseduje odobrenje za upotrebu izdato od strane Evropske Agencije za Bezbednost Hrane i nalazi se na listi aditiva odobrenih za upotrebu u hrani za životinje (Regulation (EC) No 1831/2003 – Annex I – Lista ododbrenih aditiva).

 

Lactosil garantuje:

 • Veću produkciju mlečne kiseline – bržu fermentaciju
 • Smanjenje patogenih mikroorganizama
 • Fungicidno dejstvo smanjuje rizik od pojave mikotoksina
 • Smanjuje ukupan gubitak suve materije
 • Manje amonijaka, sirćetne, buterne i propionske kiseline
 • Izostanak zagrevanja u toku fermentacije i nakon otvaranja


Primenom Lactosila postižete:

 • Poboljšanu svarljivost silaže
 • Veću hranljivu vrednost
 • Očuvan sadržaj proteina
 • Zdrave i zadovoljne životinje
 • Povećanu proizvodnju mleka
 • Poboljšan prirast junadi i tovnih svinja

Pakovanje i način upotrebe:

Pakovanje od 100g namenjeno je za siliranje 50 tona silaže, odnosno za 25 tona senaže. Sadržaj jedne kesice rastvoriti u 10-100 litara vode u zavisnosti od načina aplikacije i ravnomerno raspršiti na biomasu koja se silira u toku prikupljanja na njivi ili u toku pakovanja u silos. Preporuka je da se kesica sa kulturom nakon otvaranja potroši u roku od 24h.Biljni materijal (npr. trava, lucerka, detelina, cela biljka kukuruza ili zrno kukuruza) mora biti dobro sabijen i zaštićen od ulaska vazduha u silosu ili u balama. Greške u procesu siliranja ne mogu se nadoknaditi upotrebom inokulanta. 

Istraživanja Lactosil-a su pokazala sledeće:

 

 

 


OBEZBEĐUJE VAŠA ULAGANJA I SMANJUJE GUBITKE